Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Zadania z rachunkowości. Spis treści "Zbioru zadań"

Zadania z rachunkowości z rozwiązaniem i wyjaśnieniem do rozwiązania.

W każdym zadaniu znajdują się linki do rozwiązania. Natomiast w artykułach z rozwiązaniem tych zadań znajdują się linki do wyjaśnień problemów poruszanych w zadaniu.

 

Spis treści "Zbioru zadań".

AKTYWA

Zadanie 1 z rozwiązaniem- aktywa

PASYWA

Zadanie 1 z rozwiązaniem- pasywa

BILANS

I. Proste zadanie z bilansu

Zadanie 4 z rozwiązaniem- bilans- zacznij od niego

II. Bardziej skomplikowane zadania

Zadanie 1 z rozwiązaniem- bilans

Zadanie 2 z rozwiązaniem- bilans

Zadanie 3 z rozwiązaniem-bilans

KSIĘGOWANIE NA KONTA BILANSOWE

Zadanie 1- przykłady księgowania na konta bilansowe.

Zadanie 2- przykłady księgowania na konta bilansowe.

Zadanie 3 z rozwiązaniem- przykłady księgowania na konta bilansowe.

OBRÓT MATERIAŁOWY

Zadanie z OCEM- materiały wyceniane w cenie nabycia.

Zadanie z OCEM- materiały wyceniane w cenie zakupu.

Rozliczenie OCEM- zadanie.

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

I. Proste zadania dotyczące amortyzacji:

Zadanie 1 z rozwiązaniem amortyzacja

Zadanie 2 amortyzacja- tabele amortyzacyjne

Zadanie 3- księgowanie amortyzacji

II. Bardziej skomplikowane zadania z amortyzacji.

 Naliczanie amortyzacji- zadanie.

III. Księgowanie darowizny środka trwałego.

 Zadanie- Przyjęcie na stan darowizny środka trwałego i jej rozliczanie

PODZIAŁ POZIOMY I PIONOWY KONT. ŁĄCZENIE PIONOWE KONT.

Zadanie 1-podział poziomy i pionowy kont 

CENA NABYCIA I CENA ZAKUPU

Jak policzyć cenę nabycia krótkoterminowych papierów wartościowych?- przykład.

Jak policzyć cenę nabycia materiałów?- zadanie.

ZMIENNE CENY EWIDENCYJNE MATERIAŁÓW

Zmienne ceny ewidencyjne. Metoda FIFO, LIFO, średniej ważonej- zadanie.

KSIĘGOWANIE PZ I FAKTURY

Jak księguje Pz i fakturę podmiot zwolniony z VAT?- zadanie.

Jak księguje na konto Rozliczenie zakupu płatnik VAT? zadania.

ZADANIA Z OCEM

Jak rozliczyć i księgować rozchody materiałów gdy OCEM jest dodatnie?- przykład

Ewidencja rozchodu materiałów gdy OCEM jest ujemne- przykład.

Jak policzyć rozchody materiałów? Rozliczenie OCEM- zadanie.

Zadanie z OCEM- materiały wyceniane w cenie zakupu.

Zadanie z OCEM- materiały wyceniane w cenie nabycia