Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Naliczanie amortyzacji. Wartość bilansowa środków trwałych- zadanie.

Teoria na ten temat w artykule: Jak naliczać i księgować amortyzację? Link do kolejnego zadania: Naliczanie amortyzacji- zadanie.

Przedsiębiorstwo Beta Sp. z o.o. posiada na stanie samochód dostawczy o wartości początkowej 30 000 zł i komputery o wartości początkowej 6000 zł. 

Salda początkowe wybranych kont Przedsiębiorstwa Beta Sp. z o.o. na dzień 01.12.2015 roku przedstawiały się następująco:

Oblicz wartość rocznej i miesięcznej amortyzacji środków trwałych tego przedsiębiorstwa, jeżeli wiadomo, ze procentowa stawka amortyzacyjna dla samochodu dostawczego wynosi 20%, a dla komputerów 30%.

Jaka jest wartość bilansowa środków trwałych na dzień 31.12.2015 roku?

Link do rozwiązania zadania: Rozwiązanie zadania dotyczącego naliczania amortyzacji