Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak księgować rozrachunki?

 księgowanie rozrachunków 

W tym artykule wyjaśniam po której stronie kont księgujemy zwiększenia i zmniejszenia należności oraz zwiększenia i zmniejszenia zobowiązań.

Czyli  odpowiadam na pytania:

  1. Jak księgować rozrachunki ?
  2. Jak księgować należności?
  3. Jak księgować zobowiązania?

Tłumaczę również z czego to wynika.

Warunki, które muszą być spełnione przez dowody księgowe by były podstawą zapisów na kontach rozrachunkowych to:

  1. Ściśle określone osoby dłużnika i wierzyciela.
  2. Obie strony (wierzyciel i dłużnik) akceptują sumę, która jest przedmiotem rozrachunków.
  3. Ściśle określone jest czas zapłaty. Jest on wynikiem umowy między dwoma stronami lub wynika z przepisów.

Ewidencja rozrachunków jest prowadzona na kontach zespołu 2.

Na tych kontach zapisywane są zatem nasze zobowiązania lub należności.

Zastanówmy się które operacje związane z naszymi rozrachunkami będziemy księgować po stronie Wn, a które po stronie Ma.

Zastanawiając się nad tym, przyjrzyjmy się bilansowi. Nawet jeśli nie pamiętamy to widzimy w bilansie, że zobowiązania są źródłami finansowania aktywów, czyli pasywami, należności zaś aktywami.

(W artykule Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie? wyjaśniałam z czego to wynika.)

Wiemy już (pisałam o tym w artykule poświęconym księgowaniu na konta bilansowe), że salda początkowe aktywów i pasywów występują po tej stronie konta, po której znajdują się w bilansie.

Oznacza to, że salda początkowe aktywów występują po stronie lewej konta (zwanej Winien Wn), a salda początkowe pasywów po stronie prawej konta- czyli po stronie Ma.

Ponadto wiemy, że pasywa i aktywa na kontach bilansowych rosną po tej stronie konta, po której w bilansie znajduje się zapis z nimi związany.

Oznacza to, że aktywa rosną po stronie lewej, zwanej Winien (Wn), a pasywa rosną po stronie prawej- czyli po stronie Ma.

Wiemy też, że zmniejszenia zarówno jednych jak i drugich (aktywów i pasywów) zapisujemy  po przeciwnej stronie niż ich zwiększenia.

Ponieważ należności są aktywami, a zobowiązania pasywami, z powyższych zasad wynika, że zapisy na każde konto rozrachunkowe dokonywane są w następujący sposób:

1.Po stronie Wn zapisujemy salda początkowe i zwiększenie należności oraz zmniejszenie zobowiązań (tak jak wszystkie salda początkowe aktywów i ich zwiększenia oraz  zmniejszenia pasywów).

2.Po stronie Ma zapisujemy salda początkowe i zwiększenie zobowiązań oraz zmniejszenie należności (tak jak wszystkie salda początkowe pasywów i ich zwiększenia oraz zmniejszenia aktywów).

Widzimy zatem, że jeżeli nie wiemy po której stronie mamy zaksięgować daną operację gospodarczą na dane konto, wystarczy dokładniej przyjrzeć się bilansowi i znajdziemy odpowiedź na to pytanie.

Dla wzrokowców przygotowałam tabelkę poniżej. Mam nadzieję, że łatwiej będzie im ją zapamiętać.

Rozrachunki

Strona Wn/Dt

Strona Ma/Cr

Sp należności

Sp zobowiazań

 wzrost należności

 wzrost zobowiązań

 zmniejszenia zobowiązań

 zmniejszenia należności

Wniosek:

Podstawą umiejętności księgowania na konta rozrachunkowe (podobnie jak na inne konta) jest bardzo dobra znajomość bilansu i znajomość podstawowych zasad księgowania na konta.

 

[Jeżeli ktoś nie uczy się po kolei z tej platformy internetowej, tylko wybiórczo interesuje się konkretnymi tematami, a jest jeszcze zainteresowany tym jak i dlaczego księgujemy na konta wynikowe, zapraszam na stronę w Rozdziale IX "Jak księgować przychody i koszty?". Dodatkowo informuję, że podsumowanie wszystkich zasad księgowania na konta jest zawarte w Rozdziale XI w artykule "Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania."]

[Zapraszam również do odwiedzenia innych stron. W celu obejrzenia wszystkich tytułów poruszanych tematów, można przejrzeć "Spis treści" widocznego na samej górze po lewej stronie. Napisany został w postaci linków do nich. Zadania i testy znajdują się na górze strony. Strona cały czas jest uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania tytułu technika rachunkowości. Osoby uczące się dopiero rachunkowości zachęcam do nauki "po kolei" zgodnie ze spisem treści- będzie łatwiej zrozumieć poszczególne zagadnienia.]