Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Ewidencja faktur- jak zaksięgować fakturę zakupu i sprzedaży?

ewidencja zakupu i sprzedaży

Jak pisałam w poprzednim artykule:

Faktura zakupu dokonywanego przez daną jednostkę związana jest z kosztem lub czasowym wzrostem aktywów, faktura sprzedaży jest związana z przychodem.

Dla jednostek zwolnionych podmiotowo z podatku VAT to ceny brutto stanowią koszt lub wzrost jakiegoś rodzaju aktywów (materiałów, towarów, środków trwałych). Jednocześnie te jednostki nie naliczają VAT. Zatem ich przychód związany ze sprzedażą również nie zawiera podatku VAT. Dlatego zainteresowane są one tylko cenami brutto, a w ich ewidencji księgowej funkcjonuje tylko ta wartość. Odnosi się to zarówno do faktur zakupu jak i do faktur związanych ze sprzedażą.

Księgowania faktur zakupu i sprzedaży na konta księgowe w tych jednostkach wyglądają dokładnie tak samo jak księgowanie faktur (odpowiednio zakupu lub sprzedaży) w jednostkach będących płatnikiem VAT, na których zakupione lub sprzedawane zasoby są zwolnione z podatku VAT.

Generalnie do ewidencji zakupu np. materiałów służy konto „Rozliczenia zakupu”. Ponieważ jednak nie ma nawet obowiązku zakładania tego konta- chociaż w pewnych przypadkach powinno ono istnieć- w celu  wytłumaczenia księgowania faktur to konto pominiemy.

[Jeżeli ktoś zna już pewne zagadnienia księgowe i nie uczy się z tej strony "po kolei", a jest zainteresowany w jaki sposób przyjmujemy materiały lub towary poprzez to konto odsyłam do artykułu Konto "Rozrachunki z tytułu VAT", a konto "Rozliczenie zakupu". Osoby, które dopiero uczą się rachunkowości zachęcam jednak do nauki "krok po kroku" zgodnie z tym jak podaję na tej stronie- będzie łatwiej zrozumieć.]

Zakładając, że w ewidencji danego przedsiębiorstwa konto rozliczenie zakupu nie istnieje, ewidencja zakupu i sprzedaży wygląda następująco:

Gdzie:

1-     Wartość faktury przelewowej otrzymanej od dostawcy za zakupione i przyjęte na stan materiały. Materiały są zwolnione z VAT lub faktura została wystawiona przez przedsiębiorstwa nie będące płatnikiem VAT. (Analogicznie księgowana jest kwota brutto dla podatników nie będących płatnikami VAT).

2-     Wartość faktury przelewowej otrzymanej od dostawcy za zakupione i przyjęte na stan towary. Towary są zwolnione z VAT lub faktura została wystawiona przez przedsiębiorstwa nie będące płatnikiem VAT. (Analogicznie księgowana jest kwota brutto dla podatników nie będących płatnikami VAT).

3-     Wartość faktury przelewowej otrzymanej od dostawcy za zakupione usługi. Usługi są zwolnione z VAT lub faktura została wystawiona przez przedsiębiorstwa nie będące płatnikiem VAT. (Analogicznie księgowana jest kwota brutto dla podatników nie będących płatnikami VAT).

1-   1- Faktura za zakupione i przyjęte materiały (kwota brutto):

a)     Wartość zakupu netto czyli bez podatku

b)     Podatek VAT naliczony (podlegający odliczeniu lub zwrotowi)

1-  2- Faktura za zakupione i przyjęte towary (kwota brutto):

a)     Wartość zakupu netto czyli bez podatku

b)     Podatek VAT naliczony (podlegający odliczeniu lub zwrotowi)

1-  3- Faktura za zakupione usługi (kwota brutto):

a)     Wartość zakupu netto czyli bez podatku

b)     Podatek VAT naliczony (podlegający odliczeniu lub zwrotowi).

  1. Faktura VAT za sprzedane materiały (kwota brutto). Materiały są zwolnione z VAT. (Analogicznie księgowany jest przychód dla podatników nie będących płatnikami VAT, ponieważ nie ma tam VAT).
  2. Faktura VAT za sprzedane towary (kwota brutto). Towary są zwolnione z VAT. (Analogicznie księgowany jest przychód dla podatników nie będących płatnikami VAT, ponieważ nie ma tam VAT).
  3. Faktura VAT za sprzedane usługi (kwota brutto). Usługi są zwolnione z VAT. (Analogicznie księgowany jest przychód dla podatników nie będących płatnikami VAT, ponieważ nie ma tam VAT).

I. -I-  Faktura VAT za sprzedane materiały (kwota brutto):

a)     Wartość sprzedaży netto (bez podatku),

b)     Podatek należny.

I. -II-  Faktura VAT za sprzedane materiały (kwota brutto):

a)     Wartość sprzedaży netto (bez podatku),

b)     Podatek należny.

I. -III- Faktura VAT za sprzedane materiały (kwota brutto):

a)     Wartość sprzedaży netto (bez podatku),

b)     Podatek należny.

Zauważmy, że usługi obce są kosztem zespołu czwartego (według rodzajów), zaś materiały i towary są aktywami. Wartość zakupionych wcześniej materiałów i towarów staje się kosztem dopiero w momencie wydania ich klientowi lub oddania do zużycia. W chwili zakupu rośnie nam wartość aktywów. Wymienione tutaj koszty nie są związane z wystawieniem faktury sprzedaży.

Ponieważ tutaj zajmujemy się rozrachunkami VAT, koszty te omówię później. Są one związane z obrotem towarowym i materiałowym.

Z wystawieniem faktury sprzedaży jest związany przychód, który widzimy na powyższych kontach teowych.

Zauważmy, że:

W celu uzyskania zysku wartość sprzedaży netto tych samych towarów lub materiałów powinna być wyższa niż wartość ich zakupu netto.

(Dla przedsiębiorstwa niebędącego płatnikiem VAT, w celu uzyskania zysku wartość sprzedaży brutto tych samych towarów lub materiałów powinna być wyższa niż wartość ich zakupu brutto).

[Artykuł na temat ewidencji faktur poprzez konto "Rozliczenie zakupu" dla płatników VAT Konto "Rozrachunki z tytułu VAT", a konto "Rozliczenie zakupu" i dla jednostek niebędących płatnikiem VAT Jak księgować zakup materiału i jego przyjęcie na stan magazynu?. Zagadnienia dotyczące OCEM i metod: LiFO. FIFO oraz średniej ważonej w Rozdziale XIV].

[Księgowanie faktur zaliczkowych znajduje się w artykule "Inne rozrachunki z pracownikami"- jak zaksięgować i rozliczyć zaliczkę?]

[Osoby. które sporadycznie korzystają z tej strony informuję, że na tej stronie znajduje się również artykuł w którym można przeczytać jak dekretować dokumenty. Podaję link do tej podstrony: Rodzaje i kontrola dowodów księgowych. Jak dekretować dowody księgowe?.]

[Zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na tej stronie. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy ujęte są osobno, na górze strony.

Zapraszam, szczególnie osoby rozpoczynające naukę rachunkowości, do korzystania z wszystkich artykułów "po kolei", zgodnie ze Spisem treści, gdyż na tej stronie tłumaczę rachunkowość "krok po kroku".

Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]