Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Czym są operacje gospodarcze? Cechy operacji gospodarczych.

operacje gospodarcze

W tym artykule odpowiadam na pytania: Jakie zdarzenia nazywamy operacjami gospodarczymi? (inaczej: Co to są operacje gospodarcze?) oraz Jakie są cechy operacji gospodarczych?

Rachunkowość zajmuje się tylko takimi zdarzeniami, które dają się wyrazić wartościowo i powodują zmiany w stanie zasobów majątkowych lub źródeł ich finansowania. Zdarzenia takie nazywamy operacjami gospodarczymi.

Nie każde zdarzenie powoduje zmiany w stanie i zmiany wartości zasobów majątkowych lub źródeł ich finansowania czyli aktywów lub pasywów.

Na przykład takich zmian nie powodują następujące zdarzenia:

 • zawarcie umowy z wykonawcą usługi,
 • wysłanie zamówienia do dostawcy,
 • zawarcie umowy o pracę z nowym pracownikiem,
 • ustalenie norm zużycia materiałów,
 • otrzymanie zawiadomienia o terminie dostawy towarów.

Nawet jeśli można tutaj określić wartość, np. norm zużycia materiałów czy wartość zamówienia, to samo ustalenie norm nie powoduje zmian ani w aktywach ani w pasywach. Dlatego nie są to operacje gospodarcze.

Przykłady operacji gospodarczych:

 • odebranie usługi od wykonawcy,
 • zakup towarów czy materiałów od dostawcy,
 • sporządzenie listy płac,
 • oddanie materiałów do zużycia,
 • przyjęcie dostawy towarów.

Każda operacja gospodarcza posiada następujące cechy:

 • wyrażona jest wartościowo,
 • wchodzi w zakres działalności danego podmiotu gospodarczego, z którego punktu widzenia jest rozpatrywana,
 • w danym podmiocie powoduje równoczesne i równe co do wartości zmiany w stanie zasobów majątkowych i w stanie źródeł finansowania tych zasobów (tzn. aktywach i pasywach), dlatego musi być rozpatrywana z punktu widzenia zmian w aktywach i pasywach.

 

[Podaję link do strony na której omawiam typy operacji gospodarczych Typy operacji gospodarczych i ich wpływ na sumę bilansową.]

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy ujęte są osobno, na górze strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei", zgodnie ze spisem treści, gdyż uczę na niej rachunkowości "krok po kroku"- łatwiej będzie je zrozumieć.

Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]