Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak policzyć rozchody materiałów? Rozliczenie OCEM- zadanie.

rozliczenie OCEM

 

Link do spisu treści "Zbioru zadań" na tej stronie

Teoria na ten temat na stronie: Jak rozliczyć i zaksięgować rozchody materiałów?- wzory ogólne.

Przedsiębiorstwo Handlowe „Alfa” nie jest płatnikiem VAT. Salda początkowe wybranych kont tego przedsiębiorstwa na początek lutego 2015 r przedstawiały się następująco:

OCEM po Ma 100 zł, Materiały 1000 zł.

W miesiącu lutym miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

 1. Pz- Przyjęto na stan magazynu materiały o wartości ewidencyjnej 1800 zł.
 2. Przyjęto fakturę dotyczącą przyjętego materiału o wartości brutto 1600 zł.
 3. Pk- Wyksięgowano OCEM dotyczące tego materiału.
 4. Do przedsiębiorstwa dotarła faktura o wartości 2000 zł.
 5. Pz- Przyjęto na magazyn materiały dotyczące tej faktury wg. cen ewidencyjnych. Wartość ewidencyjna tych materiałów wynosiła 2300 zł.
 6. Pk- Wyksięgowano OCEM dotyczący powyższego materiału.
 7. Do przedsiębiorstwa dotarła faktura o wartości 2500 zł.
 8. Pz- Przyjęto na magazyn materiały dotyczące tej faktury wg. cen ewidencyjnych. Wartość ewidencyjna tych materiałów wynosiła 2000 zł.
 9. Pk- Wyksięgowano OCEM dotyczący powyższego materiału.
 10. Pz- Przyjęto do magazynu dostawę materiału o wartości ewidencyjnej 900 zł.
 11. Przyjęto fakturę dotyczącą przyjętego materiału o wartości 1080 zł.
 12. Pk- Wyksięgowano OCEM dotyczący powyższego materiału.
 13. Rw- Wydano do zużycia materiały o wartości ewidencyjnej 2500 zł.
 14. Wz- Wydano odbiorcy materiały o wartości ewidencyjnej 2800 zł.
 15. Pk – wyksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na materiały oddane do zużycia.
 16.  Pk – wyksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na materiały wydane odbiorcy.

Polecenia do wykonania:

 1. Otwórz konta i zaksięguj operacje miesiąca lutego.
 2. Ustal stan konta "Rozliczenie zakupu materiałów".
 3. Ustal wartość materiałów w rzeczywistej cenie zakupu.

Ad 1.

Księgowanie czternastu pierwszych operacji wygląda następująco.

Zanim zaksięgujemy operację 15 i 16 musimy policzyć wskaźnik narzutu odchyleń. W tym celu najpierw liczymy obroty na koncie "Materiały" po stronie Wn i OCEM, który na nie przypada. (Ponieważ w tej metodzie salda początkowe na tych kontach traktowane są na równi z obrotami, pisząc obroty mam na myśli sumę obrotów i sald początkowych na tych kontach- z uwzględnieniem stron).

Obroty po stronie Wn na koncie "Materiały"= 1000+ 1800+ 2300+ 2000+ 900= 8000 [zł].

OCEM, który na nie przypada wynosi: 500+ 180- (100+ 200+ 300)= 680- 600= 80 [zł].

Liczymy wskaźnik narzutu odchyleń

WNo= 100%x 80/8000= 1%.

Odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na materiały oddane do zużycia wynoszą:

2500 zł x 1%/ 100%= 25.

Odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na materiały wydane odbiorcy wynoszą:

2800 zł x 1%/ 100%= 28 zł.

Ponieważ wartość WNo jest dodatnia, dodatnia jest również wartość odchyleń materiałów przypadająca na rozchody materiałów, dlatego dodajemy te wartości do kosztów, które są wynikiem rozchodu materiałów.

Dalsze księgowania na kontach teowych i podsumowanie kont na koniec miesiąca wyglądają następująco:

Oczywiście koszty przed zakończeniem miesiąca są wyksięgowywane  na wynik finansowy. My tego robić nie będziemy, ponieważ nie mamy takiego polecenia w zadaniu.

Jak widzimy saldo końcowe na koncie "Rozliczenie zakupu" wynosi 0, a to oznacza, że zakupy zostały rozliczone.

Wartość rzeczywista materiałów jest równa 2700 + 27 = 2727 zł. (OCEM dodaliśmy do wartości "Materiałów" na koncie, ponieważ jest dodatni).

Zwróćmy uwagę, że 27 stanowi 1% wartości 2700, co potwierdza, że OCEM został rozpisany prawidłowo.

[Osoby które korzystają sporadycznie z tej strony lub znalazły się na niej przypadkowo, informuję, że w następnym artykule znajduje się zadanie przeznaczone do samodzielnego sprawdzenia nabytej wiedzy. Na tym portalu znajduje się do niego rozwiązanie i wyjaśnienia. Zadanie zawiera do nich odnośniki. W celu przejścia do tego artykułu, najlepiej jest skorzystać ze strzałki na dole.]

[Zapraszam również do przeczytania innych zagadnień ujętych na tej stronie. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Przycisk do większości zadań i testów znajduje się w górnej części strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę na niej rachunkowości "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]