Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Zmienne ceny ewidencyjne. Metoda FIFO, LIFO, średniej ważonej- zadanie.

metoda lifo fifo i średniej ważonej

 

W tym artykule policzymy zadanie dotyczące metody: LIFO, FIFO, średniej ważonej i metody szczegółowej identyfikacji cen.

[Na początku zadania chcę poinformować te osoby, które z tej strony korzystają sporadycznie, że teoria na ten temat znajduje się we wcześniejszym artykule. Podaję do niego link: Jak policzyć rozchody materiałów dla zmiennych cen ewidencyjnych?]

W hurtowni materiałów budowlanych „Kaprys” klient kupuje 115 m2 gresu. Na stanie hurtowni gres został przyjęty w różnym czasie od dwóch pośredników i od producenta w następujących cenach:

  1. 20 m2 zakupiono w cenie 95 zł za 1 m2,
  2. 40 m2 zakupiono w cenie 98 zł za 1 m2,
  3. 60 m2 zakupiono w cenie 97 zł za 1 m2,
  4. 60 m2 zakupiono w cenie 99 zł za 1 m2.

Ceny zostały podane w kolejności  zakupu.

Polecenie. Wyceń 115 m2 gdy hurtownia przy wycenie rozchodu materiału stosuje metodę:

  1. FIFO,
  2. LIFO,
  3. Cenę średnią ważoną,
  4. Metodę szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen.

Metoda FIFO:

Zakładamy, że najpierw ze stanu magazynu schodzi materiał przyjęty wcześniej, dlatego wartość sprzedanego materiału w cenie zakupu wynosi:

20 x 95 + 40 x 98 + 55 x 97 = 1 900 + 3 920 + 5 335 = 11 155 [zł]. 

Metoda LIFO:                     

Zakładamy, że najpierw ze stanu magazynu schodzi materiał przyjęty później, dlatego wartość sprzedanego materiału w cenie zakupu wynosi:

60 x 99 + 55 x 97 = 5 940 + 5 335 = 11 275 [zł].

Metoda średniej ważonej.

Zgodnie z tą metodą liczymy średnią cenę materiału znajdującego się w magazynie:

pśr.= 97,67

Wartość materiału zgodnie z metodą średniej ważonej:

115 x 97,67 = 11 232,05.

Metoda szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen.

Wg. tej metody wartość rozchodowanego materiału zależy od ilości pobranych płytek w różnych cenach.

Minimalna cena jak byłaby możliwa wynosi:

20 x95 + 60 x 97 + 35 x 98 = 1900 + 5820 +3430 = 11 150.

Maksymalna cena jak byłaby możliwa wynosi:

60 x 99 + 40 x 98 + 15 x 97= 5 940 + 3920 + 1495= 11 315.

Linki do zadań do artykułów poświęconych stałym cenom ewidencyjnym znajdują się na dole artykułu: Jak rozliczyć i zaksięgować rozchody materiałów dla stałych cen ewidencyjnych? Zapraszam do nich osoby, które znają już teorię dotyczącą OCEM i chcą przede wszystkim rozwiązywać zadania. Pozostałe osoby zapraszam do kolejnych artykułów, w celu zapoznania się z tymi tematami.

[Zapraszam również do przeczytania innych zagadnień ujętych na tej stronie. Tytuły większości artykułów znajdują się w "Spisie treści", który umieszczony jest w lewym górnym rogu. Link do niego: Spis treści. Napisany jest w postaci linków do tych artykułów. Większość zadań i testy ujęte są osobno, w Menu również znajdujących się po lewej stronie, ale niżej.

Zapraszam, szczególnie osoby rozpoczynające naukę rachunkowości, do korzystania z wszystkich artykułów "po kolei", zgodnie ze spisem treści, gdyż na tej stronie tłumaczę rachunkowość "krok po kroku".

Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]