Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak policzyć rozchody materiałów dla zmiennych cen ewidencyjnych?

cena materiałów

W tym artykule odpowiadam na pytanie: W jaki sposób obliczamy rozchody materiałów, gdy na magazynie stosujemy zmienne ceny ewidencyjne, tzn. takie, które są zgodne z cenami ujętymi w fakturach zakupu? 

Podaję link do zadania na ten temat: Zmienne ceny ewidencyjne. Metoda FIFO, LIFO, średniej ważonej- zadanie.

Niezależnie od tego czy stosujemy ceny zakupu czy nabycia, materiały na magazynie przyjmujemy w cenach rzeczywistych lub w stałych cenach ewidencyjnych.

Dostawy tych samych materiałów przyjmujemy w różnym czasie od różnych dostawców, dlatego ceny rzeczywiste stale będą się zmieniały.

Ceny rzeczywiste inaczej nazywane są zmiennymi cenami ewidencyjnymi.
Są one zgodne z cenami ujętymi na fakturach zakupu.

Na dokumencie Pz mogą figurować albo ceny rzeczywiste zwane zmiennymi cenami ewidencyjnymi albo stałe ceny ewidencyjne.

Bardzo często w hurtowniach na jednej półce leżą te same materiały od różnych dostawców. W takim wypadku w chwili wydawania materiałów na zewnątrz, określenie ile dokładnie wynosiła rzeczywista cena zakupu (lub nabycia) wydawanego materiału jest praktycznie niemożliwe.

W przypadku zastosowania zmiennych cen ewidencyjnych, cenę w jakiej dany materiał został  zakupiony, możemy dokładnie określić tylko wtedy gdy jest on przeznaczony do ściśle określonych celów, lub gdy materiały w tym przedsiębiorstwie są jakoś specjalnie oznaczone.

Ponieważ przeważnie taka sytuacja jednak nie występuje, przy zastosowaniu zmiennych cen ewidencyjnych materiałów, w czasie wyceny rozchodów materiałów z magazynu stosujemy jedną z czterech metod:

1)     FIFO,

2)     LIFO,

3)     Wg. cen przeciętnych czyli ustalonych w wysokości średniej ważonej ceny zapasu, który mamy na stanie,

4)     Metodą szczegółowej identyfikacji cen.

Ważne: Raz przyjęta metoda wyceny obowiązuje co najmniej do końca roku obrotowego. Dlaczego? Bo cena rozchodowanego materiału liczona każdą z tych metod może być różna.

Stosowana w danym przedsiębiorstwie metoda wyceny musi być zapisana w jego polityce rachunkowości.

Można ją zmienić od początku następnego roku obrotowego, ale zmiana musi być uzasadniona.

Ad. 1)

Metoda FIFO- „pierwsze przyszło- pierwsze wyszło” zakłada, że najpierw są rozchodowane te materiały, które wcześniej były przyjęte na stan magazynu.

Ad. 2)

Metoda LIFO- „ostatnie przyszło- pierwsze wyszło” zakłada, że najpierw są rozchodowane te materiały, które najpóźniej  były przyjęte na stan magazynu.

Ad. 3) Obliczana jest średnia cena materiałów znajdujących się na magazynie i zgodnie z nią wydawane są materiały.

Średnią cenę liczymy ze wzoru:

wzór na cenę średnią ważoną

Gdzie:

pśr- cena średnia

pi- jednostkowa cena i-tej dostawy

ni- ilość szt. i- tej dostawy

Ad. 4)

Tę metodę można stosować tylko wtedy gdy zamówienia są robione dla ściśle określonych przedsięwzięć.

W praktyce ta metoda jest stosowana przy sprzedaży samochodów (oczywiście samochody nie są materiałem tylko towarem), ponieważ każdy samochód posiada ściśle określony numer, dzięki któremu można dokonać szczegółowej identyfikacji ceny jego zakupu.

Warto wiedzieć, że: Metoda LIFO jest metodą, która nie istnieje w MSR- ach. Dlatego o ile w Polsce można ją stosować, w innych krajach europejskich nie jest zgodna z istniejącymi przepisami. Pozostałe opisane tutaj metody są zgodne z przepisami ujętymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i stosowane są również w innych krajach europejskich.

Metody rozchodu materiałów przy zastosowaniu cen rzeczywistych (inaczej zmiennych cen ewidencyjnych) na magazynie najlepiej jest wyjaśnić na przykładzie zadania.

[Osoby, które korzystają sporadycznie z tej strony lub znalazły się na niej przypadkowo, informuję, że zadanie na ten temat znajduje się w następnym artykule. Podaję do niego link Zmienne ceny ewidencyjne. Metoda FIFO, LIFO, średniej ważonej- zadanie.]

[Osoby które korzystają sporadycznie z tej strony lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania również innych zagadnień ujętych na tej stronie. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Przycisk do większości zadań i testów znajduje się w górnej części strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż na tej stronie uczę rachunkowości "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]