Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak policzyć cenę nabycia materiałów?- zadanie.

jak policzyć cenę nabycia materiałów

 

[Na początku tego artykułu informuję, że teoria do zadania znajduje się w poprzednim artykule. Podaję do niego link: Jakie ceny stosujemy w ewidencji? Cena nabycia, cena zakupu.]

Przedsiębiorstwo „Zeta” zakupiło materiały budowlane od przedsiębiorstwa „Gamma”. Zakupiło 3 pojemniki preparatu Izoflex Grunt  po 10 kg w każdym pojemniku. Cena pojemnika to koszt 18 zł.

Ponadto zakupiło 5 drzwi w cenie 3000zł każde, o łącznej wadze 60 kg oraz 200 st. cegieł o wartości 3 zł każda i łącznej wadze 700 kg.

Za ubezpieczenie w drodze przedsiębiorstwo zapłaciło 469,62 zł, a za transport materiałów 79 zł.

Oblicz cenę nabycia każdego materiału.

Wskazówka.

1)     Koszt transportu zależy wprost proporcjonalnie do masy przewożonego materiału, natomiast ubezpieczenie jest wprost proporcjonalne do wartości przewożonych materiałów.

2)     Osobno policz ubezpieczenie jakie wypada na każdą jednostkę danego materiału, a osobno koszt transportu.

Obliczenia:

  1. Policzenie kosztu ubezpieczenia przypadającego na poszczególne materiały.

Wartość wszystkich materiałów w cenie zakupu wynosiła:

3*18zł+ 5*3000zł+200*3zł= 54zł+ 15 000zł+ 600zł= 15654zł.

Za taką ubezpieczenie przewożonego materiału o takiej wartości przedsiębiorstwo wydało 469,62 zł, zatem na każdą złotówkę przewożonego materiału wypadało

469,62/15654= 0,03 zł

Gdybyśmy podali to w procentach otrzymamy liczbę wyrażającą procent od wartości przewożonego materiału pobrany na ubezpieczenie. Ubezpieczenie wynosi zatem 3% wartości przewożonego materiału.

Wartość ubezpieczenia przypadającego na poszczególne materiały wynosi:

1)     Izoflex Grunt 54*0,03= 1,62 zł;     1,62/3=0,54 zł

(to samo otrzymamy  w inny sposób wykorzystując procent ubezpieczenia: (3%* 54)/100= 1,62).

Zatem do każdego opakowania tego materiału należy doliczyć 54 gr na jego ubezpieczenie.

2)     Drzwi 15000* 0,3= 450 zł;              450/5= 90 zł

(to samo otrzymamy  w inny sposób wykorzystując procent ubezpieczenia: (3%* 15000)/100= 450).

Zatem do każdej szt. drzwi należy doliczyć 90 zł na ich ubezpieczenie.

3)     Cegły 600* 0,03= 18 zł;              18/200=0,09zł

(to samo otrzymamy  w inny sposób wykorzystując procent ubezpieczenia: (3%* 600)/100= 0,09).

Zatem do każdej szt. cegły należy doliczyć 0,09 zł na jej ubezpieczenie.

Sprawdzenie obliczeń:

200*0,09+ 5*90+ 3*0,54= 469,62zł.

  1. Policzenie kosztu transportu przypadającego na poszczególne materiały.

Waga wszystkich materiałów wynosiła:

3*10 kg+ 60 kg+ 700 kg = 30 kg + 60 kg + 700 kg = 790 kg.

Za transport przewożonego materiału o takiej wartości przedsiębiorstwo wydało 79 zł, zatem na każdy kg przewożonego materiału wypadało

79/ 790 kg= 0,10 zł/ kg

  1. Wartość opłaty za transport materiałów przypadająca na poszczególne materiały wynosi:

30 kg * 0, 10zł/kg=3 zł za przewóz trzech opakowań preparaty Izoflex Grunt, zatem do ceny jednego opakowania musimy dodać 1 zł za transport.

60kg* 0, 10zł/kg= 6zł za przewóz 5 drzwi, zatem do jednych drzwi musimy dodać 1,20 zł za transport.

700 kg * 0,10 zł/kg= 70 zł za przewóz 200 szt cegieł, zatem do jednej cegły musimy dodać wartość 0,35 zł za transport.

Sprawdzenie obliczeń:

200*0,35+ 5*1,2+ 3*0,10= 70+6+3=79[zł].

  1. III.    Policzenie ceny nabycia każdego materiału.

W celu dokonania obliczeń do ceny zakupu poszczególnych materiałów musimy dodać cenę ubezpieczenia w drodze i cenę transportu.

Cena nabycia opakowania 10 l preparatu Izoflex Grunt = 18+ 0,54+ 1= 19,54[zł].

Cena nabycia pojedynczych drzwi = 3000 + 90 + 1,20 = 3091,20[zł]

Cena nabycia jednej cegły = 3 + 0,09 + 0,35 = 3,44 zł.

Sprawdzenie obliczeń:

Łączna wartość zakupów jest równa:               

koszt materiałów w cenie zakupu + koszt transportu + koszt ubezpieczenia = 15 654 + 469,62 + 79 = 16 202,62 [zł].

Ta wartość powinna być równa sumie wartości materiałów w cenie zakupu.

Wartość materiałów w cenie zakupu = 3* 19,54 + 5* 3091,20 + 200* 3,44 = 58,62 + 15456 + 688 = 16 202,62 [zł].

[Osoby które korzystają sporadycznie z tej strony lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania również innych zagadnień ujętych na tej stronie.  Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Przycisk do większości zadań i testów znajduje się w górnej części strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż na tej stronie uczę rachunkowości "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]