Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak policzyć cenę nabycia krótkoterminowych papierów wartościowych?- przykład.

liczenie ceny nabycia krótkoterminowych papierów wartościowych

[Na początku tego artykułu informuję, że teoria do zadania znajduje się w poprzednim artykule. Podaję link do niej: Cena nabycia i cena zakupu krótkoterminowych papierów wartościowych.]

 

Zapoznamy się w nim z przykładem obliczania ceny nabycia papierów wartościowych jakimi są np. akcje.

 

Przedsiębiorstwo zakupiło następujące akcje:

200 szt. akcji spółki „Alfa” po 150zł za sztukę,

55 szt. akcji spółki „Beta” po 100 zł za sztukę,

20 szt. akcji spółki „Gamma” po 175 zł za sztukę,

300 szt. akcji spółki „Delta” po 20 zł za sztukę.

Prowizja maklera i inne koszty transakcji wynosiły 450 zł.

Przedsiębiorstwo sprzedaje 100 szt. akcji spółki „Alfa” , 20 szt. akcji spółki „Beta” i 50 szt. akcji spółki „Delta”. Należy policzyć ich wartość zakupu w cenie  nabycia, ponieważ w aktualnej transakcji będzie ona kosztem sprzedaży w cenie zakupu. (W celu policzenia zysku ze sprzedaży będziemy musieli odjąć ją od przychodu wynikającego ze sprzedaży tych akcji).

Posłużmy się tabelką:

Koszt zakupu wszystkich akcji wynosi 45 000 zł. 

Podzielmy zadanie na trzy części. W pierwszej liczymy jaką kwotę należy doliczyć do każdej złotówki zakupionej akcji.

W drugiej liczymy wartość w cenie nabycia wszystkich akcji danego rodzaju oraz wartość każdej akcji z osobna.

W trzeciej policzymy wartość rozchodu czyli wartość zakupu sprzedawanych akcji w cenie  nabycia.

Część I zadania)

Cena nabycia wszystkich akcji wynosi 45 450zł. Do każdej złotówki  zakupionej akcji dopłacono 450/4500=0,01 zł.

Część II zadania)

W celu policzenia wartości akcji możemy posłużyć się dwoma sposobami:

·       Najpierw liczymy ich wartość ogólną, a potem wartość każdej akcji z osobna.

·       Najpierw liczymy wartość każdej akcji z osobna, a potem ich wartość ogólną.

Powyżej, na wzorach ogólnych, jest podany pierwszy sposób, dlatego najpierw policzę tym sposobem. (Są one do siebie bardzo podobne- różnica polega tylko na kolejności obliczeń).

Sposób 1)

Liczymy koszt maklera, który będziemy musieli doliczyć do każdego rodzaju akcji:

 

Liczymy wartość każdego rodzaju akcji w cenie nabycia- jest nam potrzebna do zaksięgowania zakupu na kontach analitycznych.

 

 

Liczymy wartość każdej pojedynczej akcji w cenie nabycia- jest nam potrzebna do policzenia i zaksięgowania rozchodów akcji, gdy sprzedajemy tylko część akcji danego rodzaju:

 

Sposób 2)

Liczymy koszt maklera, który będziemy musieli doliczyć do ceny zakupu pojedynczej akcji.

 

Liczymy wartość pojedynczych akcji w cenie nabycia- jest nam potrzebna do policzenia i zaksięgowania rozchodów akcji, gdy sprzedajemy tylko część akcji danego rodzaju:

 

Na końcu liczymy wartość wszystkich akcji w cenie nabycia- jest nam potrzebna do zaksięgowania zakupu na kontach analitycznych.

Ze względu na fakt, że zwykle nie odsprzedajemy akcji w dniu ich zakupu i do zapisania na konta zakupu cena pojedynczej akcji w cenie zakupu raczej nie jest nam potrzebna, pierwszy sposób liczenia wydaje się być lepszy. Dlatego został opisany na wzorach ogólnych we wcześniejszym artykule.

Część III zadania)

Liczymy wartość zakupu sprzedawanych akcji w cenie nabycia.

[Osoby które korzystają sporadycznie z tej strony lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania również innych zagadnień ujętych na tej stronie. Do większości artykułów można przejść poprzez  "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Przycisk do większości zadań i testów znajduje się w górnej części strony.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż na tej stronie uczę rachunkowości "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]