Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak księgować czeki obce gotówkowe?

 

księgowanie czeków


W tym artykule opisuję księgowanie czeków  obcych gotówkowych.

Księgowanie czeków gotówkowych różni się tym od księgowania czeków rozrachunkowych tym, że wpłata do kasy następuje tego samego dnia. Dlatego okres oczekiwania na realizację czeku możemy pominąć.  Z tego też powodu, nie księgujemy tej operacji na konto „Środki pieniężne w drodze”. Druga różnica w sposobie księgowania wynika z faktu, że pieniądze wpłacamy do kasy, a nie na rachunek bieżący.

Mamy tutaj do czynienia z dwoma zapisami księgowymi:

1.     Przyjęcie czeku od kontrahenta.

2.     Realizacja czeku.

Przyjęcie czeku gotówkowego od kontrahenta.

Z chwilą gdy odbiorca zamiast zapłaty środkami pieniężnymi wręcza nam czek, jego należność względem naszego przedsiębiorstwa maleje. Rośnie nam natomiast wartość czeków obcych gotówkowych.

Zapis księgowy jest taki sam jak w przypadku księgowania czeków rozrachunkowych (bo jest to ta sama operacja gospodarcza). Jedne aktywa (czeki na koncie analitycznym „Inne środki pieniężne”) rosną, drugie aktywa (należności od odbiorców na koncie „Rozrachunki z odbiorcami”) maleją.

Zgodnie z zasadami księgowania (aktywa rosną po stronie lewej- Wn, maleją po stonie prawej- Ma) operację na koncie „Inne środki pieniężne” zapisujemy po stronie Wn, na koncie „Rozrachunki z odbiorcami” zapisujemy po stronie Ma.

Zgodnie z zasadą powtarzanego zapisu, zapis po stronie Wn na koncie „Inne środki pieniężne” powtarzamy na koncie analitycznym do tego konta. Jest nim konto analityczne "Czeki obce gotówkowe".

Realizacja czeku gotówkowego.

W przypadku realizacji czeku obcego gotówkowego złożenie czeku w banku do realizacji powoduje wypłatę gotówki, dlatego złożenie czeku w banku do realizacji odbywa się tego samego dnia co realizacja czeku. Nie ma więc powodu księgowania czeku na konto "Środki pieniężne w drodze" (co ma miejsce w przypadku księgowania weksli obcych rozrachunkowych).

W trakcie drugiej operacji rośnie nam wartość gotówki w Kasie, a maleje wartość „Innych środków pieniężnych (na koncie analitycznym czeków obcych gotówkowych). Ponieważ zarówno jedne jak i drugie również należą do aktywów, w trakcie księgowania drugiej operacji księgowej obciążamy konto „Kasa” (księgowanie po Wn) i uznajemy konto „Inne środki pieniężne” (księgujemy po Ma).

Jeżeli do konta „Inne środki pieniężne” prowadzimy analitykę „Czeki obce gotówkowe” to równolegle uznajemy również to konto (księgujemy po Ma)- zgodnie z  zasadą powtarzanego zapisu.

Księgowanie operacji otrzymania czeku gotówkowego od kontrahenta (1) oraz operacji realizacji czeku obcego gotówkowego (2) na kontach teowych: 


księgowanie czeków na kontach teowych

Polecam również artykuł Jak zaksięgować czeki obce- rozrachunkowe? oraz Czym są czeki? Jakie są rodzaje czeków? Jak posługiwać się czekiem?

[Zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na tej stronie. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści." znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy ujęte są osobno, na górze strony.

Zapraszam, szczególnie osoby rozpoczynające naukę rachunkowości, do korzystania z wszystkich artykułów "po kolei", zgodnie ze spisem treści, gdyż na tej stronie tłumaczę rachunkowość "krok po kroku".

Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]