Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak księgować sprzedaż środka trwałego?

środki trwałe

Z transakcją sprzedaży środka trwałego są związane księgowania dwóch operacji gospodarczych:

  1. Wyksięgowanie z ewidencji w momencie wydanie środka trwałego kupującemu na podstawie dokumentu LT
  2. Księgowanie  faktury sprzedaży środka trwałego wystawionej odbiorcy na podstawie dokumentu faktury sprzedaży.

Zgodnie z tym co napisałam we wcześniejszych artykułach, LT związane jest z wyksięgowaniem wartości początkowej środka trwałego po Ma na koncie „Środki trwałe”, po Wn na koncie „Umorzenie" wyksięgowujemy dotychczasowe umorzenie środków trwałych. Różnica pomiędzy tymi wielkościami stanowi pozostałe koszty operacyjne i księgujemy ją po Wn na konto tych kosztów.

Faktura sprzedaży powoduje należność u odbiorcy, dlatego jej wartość brutto księgujemy na konto „Rozrachunki z odbiorcami” po Wn (jak każdą należność). Wartość netto tej faktury stanowi pozostałe przychody operacyjne i jak każde przychody księgujemy tą wartość na konto „Pozostałe przychody operacyjne” po stronie Ma. VAT faktury sprzedaży to VAT należny. Księgujemy go na konto „Rozliczenie VAT należnego po stronie Ma.

Powyższe księgowania ujęte są na poniższych kontach teowych:

ewidencja sprzedaży środka trwałego na kontach teowych

Gdzie:

Pierwsze księgowanie związane jest z likwidacją środka trwałego i wystawieniem dokumentu LT.

1-     Wartość początkowa środka trwałego,

1a- dotychczasowe umorzenie,

1b- nieumorzona część sprzedanego środka trwałego.

Księgowanie drugie związane jest z wystawioną dla odbiorcy fakturą sprzedaży.

2-     Kwota brutto,

2a- wartość netto,

2b- należny VAT.

Zwróćmy uwagę, że: Koszty związane ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych i nieodpłatnie przekazane przez jednostkę aktywa zaliczamy do pozostałych kosztów operacyjnych. Przychody ze zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz darowizny zaliczamy do pozostałych przychodów operacyjnych.

 

[Zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na tej stronie. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy ujęte są osobno, na górze strony.

Zapraszam, szczególnie osoby rozpoczynające naukę rachunkowości, do korzystania z wszystkich artykułów "po kolei", zgodnie ze spisem treści, gdyż na tej stronie tłumaczę rachunkowość "krok po kroku".

Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]