Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Czym jest i jak zaksięgować aport środka trwałego?

aport środków trwałych

Zgodnie z przepisami zarówno prawa cywilnego, jak i prawa handlowego wspólnicy mają prawo wniesienia do majątku przedsiębiorstwa wkładów na konto kapitału zakładowego.

Możemy mówić o dwóch rodzajach wkładów:

  • w postaci pieniężnej
  • w postaci niepieniężnej.

Drugi rodzaj wkładu (w postaci niepieniężnej) nazywany jest aportem.

Przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych nie określają ściśle zakresu wkładu niepieniężnego.

Oznacza to, że aportem rzeczowym jest wniesienie do majątku spółki wkładu niepieniężnego w postaci aktywów trwałych (mogą to być na przykład budynki, samochody, maszyny, wartości niematerialne i prawne, prawa majątkowe) oraz w postaci środków obrotowych, takich jak np. zapasy tzn: materiały, surowce, towary czy wyroby gotowe.

Wkład wnoszony przez inwestorów do przedsiębiorstwa stanowi  majątek podmiotu. Może być wniesiony  zarówno do spółki nowopowstałej jak i do takiej, która już istnieje.

Przyjmując środek trwały w formie aportu sporządzamy umowę, gdzie deklarujemy jego wartość. W spółkach akcyjnych ta wartość wymaga wyceny rzeczoznawców. Na podstawie Pk księgujemy zwiększenie Kapitału Zakładowego.

Wartość zadeklarowaną w umowie wpisujemy po Wn na konto „Pozostałe rozrachunki” i po Ma na odpowiednio nazwane konto kapitału własnego (nazwa zależy od rodzaju przedsiębiorstwa).

Następnie (na podstawie PT) po Wn wpisujemy na konto „Środki trwałe” wartość rynkową środków trwałych, a po Ma wpisujemy tę wartość na konto „Pozostałe rozrachunki”.

Otrzymanie środka trwałego w formie aportu przedstawione jest na poniższych kontach teowych.

Gdzie:

1-     wartość zadeklarowana w umowie

2-    wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w formie aportu (wartość rynkowa)

Wartości 1 i 2 powinny być sobie równe.

Gdy są równe zakup środka trwałego na koncie „Pozostałe rozrachunki” zostaje rozliczony.

[Artykuły dotyczące księgowania środków trwałych znajdują się w tym katalogu. Można do nich przejść za pomocą poniższych strzałek.

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści." znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy  ujęte są osobno, na środku strony.

Szczególnie osoby, zaczynające dopiero naukę rachunkowości zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę na niej rachunkowości "krok po kroku"- będzie łatwiej zrozumieć. Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]